Hướng dẫn hoạt động của xe ZAZ-110206, ZAZ-1103, ZAZ-1105 và sửa đổi của họ. Biên soạn bởi bộ phận của nhà thiết kế trưởng của CJSC "3A3.
(Ấn bản thứ hai, 2004)

Các trang: 157
Kích thước: 5.32 Mb

110206 ZAZ, ZAZ ZAZ 1105 1103 (2 Ed., 2004) hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì-prscr1-jpg 110206 ZAZ, ZAZ ZAZ 1105 1103 (2 Ed., 2004) hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì-prscr2-jpg 110206 ZAZ, ZAZ ZAZ 1105 1103 (2 Ed., 2004) hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì-prscr3-jpg 110206 ZAZ, ZAZ ZAZ 1105 1103 (2 Ed., 2004) hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì-prscr4-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: