ZAZ-968ab, 968b2, 968ab2, 968ab4, 968r-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Để xe ô tô cho nhà máy Khuyết tật đã làm cho các hướng dẫn cơ bản để xe ô tô ZAZ-968 và 3AZ-968a và phụ lục này. Nhận được một chiếc xe mới, cẩn thận xem xét nội dung của các hướng dẫn chính và các ứng dụng mô tả chỉ nét kiểm soát nguyên thủy của thiết bị và hoạt động của xe cho người Khuyết tật. Phần còn lại của thiết bị và hoạt động được đặt ra trong các phần có liên quan của các hướng dẫn chính.
Trên cơ sở của ZAZ-968 nhà máy sản xuất xe ô tô Khuyết tật "Zaporozhets" các mô hình sau: Zaz-968ab được thiết kế cho người Khuyết tật người đã cắt đứt hoặc hư hại feet, nhưng là hoàn toàn khỏe mạnh. Mô hình ZAZ-968ab được trang bị với một đơn vị năng lượng được xếp hạng 40 mã lực với hướng dẫn sử dụng ổ đĩa thủy lực tắt tắc nghẽn, tay vận hành phanh và tăng tốc cơ thể bộ chế hòa khí. Xe ô tô ZAZ-ZAZ-968b2, 968ab2 và ZAZ-968ab4 dành cho người Khuyết tật, hư hỏng một chân, nhưng một cánh tay hoàn toàn khỏe mạnh. Mô hình ZAZ-968b2 được trang bị với một đơn vị điện với công suất 27 HP với bộ truyền động cơ khí hoặc thủy lực lái xe, và mô hình ZAZ-968ab2 và ZAZ-968ab4-điện đơn vị, 40 HP với khớp nối thủy lực. ZAZ-968ab4 được thực hiện trên cơ sở của ZAZ-968a, bằng cách sử dụng điều khiển của ZAZ-968ab2. ZAZ-968r là dành cho người Khuyết tật với một lành mạnh một cánh tay và chân một. Các đơn vị điện được trang bị với một chiếc xe động cơ 27 l. c. với bộ ly hợp điện từ và hộp số của động cơ 10 HP.


Ngày phát hành: 1978
Tác giả: ed. V. Steshenko.
Nhà xuất bản: "PROMiN′" / DjVu, DOC
Số trang: 86
Kích thước: 69.49 Mb


ZAZ-968ab, 968b2, 968ab2, 968ab4, 968r hướng dẫn sử dụng prnscr1, jpg ZAZ-968ab, 968b2, 968ab2, 968ab4, 968r hướng dẫn sử dụng prnscr2, jpg ZAZ-968ab, 968b2, 968ab2, 968ab4, 968r hướng dẫn sử dụng prnscr3, jpg ZAZ-968ab, 968b2, 968ab2, 968ab4, 968r hướng dẫn sử dụng prnscr4, jpg ZAZ-968ab, 968b2, 968ab2, 968ab4, 968r hướng dẫn sử dụng prnscr5, jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]