ZAZ 968 m-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Album này bao gồm các hình minh họa Hiển thị các loại mặt, sơ đồ, giải thích sự tương tác của bộ phận, thành phần và các đơn vị của xe.


Kích thước: 2,87 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: