"Zaporozhets" ZAZ 968 m và của nó sửa đổi-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Album là một viện trợ trực quan cho thấy và mô tả các đơn vị chính và các thành phần của ZAZ-968 m và thay đổi của nó và đặc biệt là dịch vụ của mình.
Các trang web, công cụ và đơn vị trong các hình chiếu trục trong hoạt động mnogokrasočnom.
Do khả năng hiển thị cao tài liệu có sẵn cho những người không có nền giáo dục kỹ thuật đặc biệt.
Album được thiết kế cho trình điều khiển nghiệp dư, giảng viên, đội ngũ giảng viên và sinh viên trong trường học và các khóa đào tạo cho các lái xe đào tạo.


Kích thước: 15.68 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: