Hướng dẫn này mô tả thiết kế của dây điện xe VOLVO 940 phát hành năm 1994 của năm, cũng cho thấy sự xuất hiện của các thành phần chính của hệ thống điện và vị trí của họ trong xe.


Phát hành: 1994
Số trang: 173
Ngôn ngữ: tiếng Anh


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: