Hướng dẫn cho xe bảo trì và sửa chữa của Volvo 240 và 245 mô hình là mô tả, sơ đồ, và các đơn vị thiết kế, cơ chế và hệ thống của xe. Trong các ứng dụng của hướng dẫn sử dụng mô tả công cụ, dầu nhờn và chất lỏng, đèn, con dấu tay áo, vòng bi, thắt chặt mô-men xoắn trục vít kết nối, cũng như các mạch điện.


Ngày phát hành: 1996Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]

Chủ đề tương tự: