Volvo S-80-a người dùng đa phương tiện hướng dẫn/hướng dẫn về sửa chữa và bảo trì của xe.
VOLVO S-80 tương tác hướng dẫn hướng dẫn sử dụng, bạn có thể poŝëlkat′ radio nút, xem làm thế nào để kích hoạt các túi khí, làm thế nào để thay đổi các bánh xe và cầu chì. Hình ảnh là của một đĩa ảo. Không cần cài đặt.


Ngày phát hành: 2003
Nền tảng: Windows
Yêu cầu hệ thống: PII 266, 128mbt RAM, 1024 x 768, đĩa CD-ROM 24 x, âm thanh


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: