VOLVO XC60-Manual (WEB EDITION).
Cách tốt nhất để làm quen với xe mới của bạn là để đọc hướng dẫn này, tốt nhất là trước khi chuyến đi đầu tiên của bạn. Từ hướng dẫn sử dụng, bạn có thể tìm hiểu về các tính năng mới, làm thế nào để kiểm soát tốt hơn xe hơi trong những tình huống khác nhau và làm thế nào để có hiệu quả nhất sử dụng các thuộc tính khác nhau và các tính năng của chiếc xe. Thanh toán đặc biệt chú ý đến các hướng dẫn an toàn bằng tay.
Thiết bị được mô tả trong sổ tay này chưa được cài đặt trên tất cả các xe. Ngoài các thiết bị tiêu chuẩn trong sổ tay này mô tả các tùy chọn (trang thiết bị, được lắp đặt tại nhà máy) và một số phụ kiện (Thêm trang thiết bị).


Kích thước: 7,.32 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: