Volkswagen LUPO 3 l TDI-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Volkswagen đã phát triển xe hơi đầu tiên trên thế giới với mức tiêu thụ nhiên liệu của 3 lít / 100 km, phù hợp cho sản xuất hàng loạt. Nó được thành lập trên cơ sở xe Lupo.
Thiết kế là tạo ra một chiếc xe với mức tiêu thụ nhiên liệu không quá 3 lít / 100 km.
Xe mới phải đáp ứng tất cả yêu cầu của môi trường, an toàn và thoải mái.
Các tác vụ có thể được giải quyết chỉ thông qua việc giới thiệu mới
giải pháp xây dựng và công nghệ.
Vì vậy, khoảng 80% xe phụ tùng Lupo sẽ được xây dựng lại.


Định dạng: PDF.
Kích thước: 2,78 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: