Volkswagen Golf và Scirocco 2009 6-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Đổi mới trong vw golf6 scirocco mà thay đổi, truyền tải, khung gầm, thân xe, điện tử, vv một số mô tả trong bài trình bày bằng tiếng Anh.


Định dạng: ppt
Kích thước: 63.82 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: