Là một chương trình tự học trên xe hơi thiết bị Golf cộng với năm 2005, cũng như của họ sửa chữa, bảo trì và hoạt động.
Chương trình này sẽ cung cấp cho chủ sở hữu một bức tranh đầy đủ của chiếc xe VolksWagen Golf cộng với thiết bị. Nó mô tả các tính năng của thiết bị, một sự kết hợp của vị trí và lắp động cơ và truyền dẫn, tính năng thiết bị và sự khác biệt giữa trước và phía sau bị đình chỉ, kiến trúc thiết bị năng lượng và các thay đổi mới trong các hệ thống thoải mái.Kích thước: 4,96 MbChủ đề tương tự: