Một hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì của Volkswagen LT năm 1975-1995 các vấn đề với động cơ diesel và turbo động cơ diesel.

Ngôn ngữ: bất kỳ soiling của các
Kích thước: 6,35 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: