Trước khi tự học chương trình mối quan tâm VolksWagen Số 445. Chương trình nhận xét các tính năng thiết bị và kỹ thuật, thiết kế của xe ô tô Volkswagen Sharan Thế hệ thứ III.


Năm: 2011


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: