Một hướng dẫn đa phương tiện để sửa chữa và bảo dưỡng xe Volkswagen Golf 4 (1997) bao gồm đầy đủ chi tiết kỹ thuật và tính năng hoạt động của xe. Bao gồm một mô tả chi tiết từng bước, tất cả hoạt động theo lịch trình bảo trì và sửa chữa Volkswagen Golf.Kích thước: 147.03 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: