Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật và hoạt động chiếc xe Volkswagen-Passat, biến thể, Santana năm 1980-1988 của sản xuất. Hướng dẫn này cung cấp tuyệt vời mô tả từng bước sửa chữa và hoạt động được trang bị với động cơ xe ô tô VolksWagen dịch vụ đường dây:

1,3 l/44 kW (60 hp) 8.83 3,88.
1.6 l/53 kW (72 hp) 86-88. (với chất xúc tác)
1.6 l/55 kW (75 hp) 11,80-7,81.
1.6 l/55 kW (75 hp) 8.81-4,83.
1.6 l/55 kW (75 hp) 8.83-7.87.
1.6 HP/63 kW (85 hp) 3.81-12,82.
1.8 l/64 kW (87 hp) 86-88. (với chất xúc tác)
1.8 l/66 kW (90 hp) 9.82-4,88.
1.8 l/66 kW (90 hp) 8.83-4,88.

1.6 l động cơ diesel/40 kW (54 hp) 9.80 3,88
1.6 l turbo diesel/51 kW (70 hp) 3.81-3,88
1.6 l turbo diesel/59 kW (80 hp) 10.86 3,88

Chủ đề tương tự: