Volkswagen LT 1975-1995-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn sử dụng sửa chữa, vận hành và bảo dưỡng xe Volkswagen LT 1975-1990, trang bị với động cơ diesel thuyên 2,4 và 2 l.


Kích thước: 8,49 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: