VAZ-2111 (điều khiển M 1.5.1 N và ngày-5.1)-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Động cơ hệ thống quản lý Vaz-2111 với phun nhiên liệu, theo tiêu chuẩn khí thải Euro-2 (điều khiển M 1.5.1 N và ngày-5.1), Vaz-21083, 21093 21099, 21102, 2111, 21122, 2114, 2115. một hướng dẫn để bảo trì và sửa chữa.


Loại: DJVU
Kích thước: 2,16 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: