Là hướng dẫn ban đầu cho kỹ thuật khai thác của chiếc xe gia đình LADA GRANTA và tất cả các thay đổi có thể của nó.

.


Phát hành: 9/26/2011
Tác giả: LD Sabanov, vv.Chủ đề tương tự: