VAZ Lada 2110, 2111, 2112-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Xe Lada 110, 111, 112 trang bị với 16-van động cơ-1, 5i và 6i, 1.
Trong cuốn sách này, từng hoạt động bảo trì minh họa bằng một bức ảnh và kèm theo lời bình luận thích hợp. Rất tốt mô tả các tính năng cơ bản và hoạt động đơn vị và các đơn vị. Cuốn sách cũng có một bảng chẩn đoán có thể tự động phát hiện sự thất bại của chiếc xe và tìm một giải pháp.Các trang: 272
Kích thước: 40.71 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: