Hướng dẫn sử dụng tuyệt vời đa phương tiện sửa chữa, vận hành và bảo trì của một chiếc xe VAZ 2110. Sổ tay này có chứa các đặc điểm kỹ thuật của VAZ, hướng dẫn sử dụng và bảo trì kỹ thuật của xe. Hướng dẫn sử dụng mô tả bôi trơn và làm mát của động cơ, Hệ thống phanh và nhiên liệu của xe.


Loại: .exe
Kích thước: 265.25 Mb


VAZ 2110 vụ đa phương tiện hướng dẫn sử dụng-prnscr1-jpg VAZ 2110 vụ đa phương tiện hướng dẫn sử dụng-prnscr2-jpg VAZ 2110 vụ đa phương tiện hướng dẫn sử dụng-prnscr3-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: