VAZ 1111 Oka-thép và xe bảo trì.
Thiết bị và điều hành một chiếc xe Vaz-1111, Vaz 11113 Oka. Album minh họa màu sắc cho một bức tranh hoàn chỉnh của đội hình, và các nguyên tắc của các đơn vị cơ bản và các cơ chế của Vaz-1111 và VAZ 11113.

Các trang: 88
Kích thước: 7.6 Mb

VAZ 1111 Oka hướng dẫn sử dụng-prnscr1-jpg VAZ 1111 Oka hướng dẫn sử dụng-prnscr2-jpg VAZ 1111 Oka hướng dẫn sử dụng-prnscr3-jpg
Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: