Một hướng dẫn để sửa chữa và bảo trì VAZ-2115. Hướng dẫn Mô tả chi tiết các vấn đề chính, nguyên nhân và giải pháp của họ. Quá trình tháo gỡ và sửa chữa được minh họa và đi kèm với chi tiết ý kiến. Phụ lục cung cấp công cụ, dầu nhờn và chất lỏng, đèn, xuyên tâm trục con dấu, vòng bi và mạch điện và thắt chặt lực ren kết nối.

Hệ điều hành: Microsoft Windows 9 x/ME/XP/2 k, cửa sổ 7
Khả năng tương thích với Vista: có đĩa hình ảnh
Kích thước: 251.55 Mb

VAZ 2115 đa phương tiện Dịch vụ hướng dẫn sử dụng-prscr1-jpg VAZ 2115 đa phương tiện Dịch vụ hướng dẫn sử dụng-prscr2-jpg VAZ 2115 đa phương tiện Dịch vụ hướng dẫn sử dụng-prscr3-jpg VAZ 2115 đa phương tiện Dịch vụ hướng dẫn sử dụng-prscr4-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: