Album này theo dõi công nghệ tài liệu xe LADA PRIORA và bao gồm 8 dây sơ đồ hệ thống dây điện khai thác.

Sơ đồ hệ thống dây điện được phát triển phù hợp với thiết kế tài liệu trên xe LADA như lúc 30.03.2007 Album được dự định để chẩn đoán của thiết bị điện và cho nhân viên kỹ thuật và kỹ thuật tham gia vào bảo trì và sửa chữa xe LADA, đảm bảo chất lượng thực hiện, có thể được sử dụng trong huấn luyện.

Kích thước: 3.45 Mb

VAZ LADA Priora 2170 album điện mạch-prscr8-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: