Thiết bị điện của Vaz-2106, 21061, 21063, 21065. Lỗi phát hiện và sửa chữa chúng.
Album có cấu trúc để mỗi album dành riêng cho một đơn lây lan phần chức năng của hệ thống điện của xe.
Bên trái của sự lây lan, tức là trên trang đối diện cho thấy một sơ đồ của các kết nối điện với các biểu tượng. Ở phía bên phải của sự lây lan, tức là trên một trang lẻ cho thấy biểu đồ x-quang của xe với vị trí của đơn vị và hội đồng bao gồm trong phần của hệ thống điện. Ngoài ra, mỗi chức năng lược đồ mô tả nguyên nhân, phương pháp và cách thức để loại bỏ của họ.
Một phương pháp tương tự như nộp đơn một chủ kỹ thuật khó khăn đề, như dây một chiếc xe, cho phép người lái xe để kiểm tra chi tiết hơn và biết chiếc xe của bạn.

Năm: 1994
Các trang: 47
Kích thước: 32,1 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: