Hướng dẫn sửa chữa và bảo trì của xe Vaz-2111 với hệ thống phun nhiên liệu trên bộ điều khiển m 1.5.4 (Vaz-21102, Vaz-2111, Vaz-21083, Vaz-21093, Vaz-21099).


Các trang: 100
Năm: 2000
Kích thước: 6.08 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: