LADA 2170 Priora (Priora)-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn hoạt động, sửa chữa và bảo trì của xe hơi 2170 Vaz-Lada Priora (Lada Priora) 16-Van xăng dầu động cơ của Vaz-21126.


Loại: đa phương tiện
Kích thước: 244.94 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: