Hướng dẫn để thực hiện bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa xe ô tô Vaz LADA 113, 114, 115 SAMARA (VAZ 2113, 2114, 2115) trong một hội thảo nhà để xe. Tất cả hoạt động thực hiện công việc sửa chữa và theo lịch trình bảo trì xe đi kèm với hình ảnh phù hợp và ý kiến cần thiết.
Trong phần với các bảng của các chẩn đoán của trục trặc và giải đáp thắc mắc, cũng như cho thấy những cách có thể tự của họ. Trình bày trong cuốn sách bảng màu của các thiết bị điện của xe ô tô Vaz 113, 114, 115, xác định các lực kết nối ren, cần thiết chất lỏng thủy lực của họ khối tin, và dữ liệu cho việc điều chỉnh và kiểm soát.


Ngày phát hành: 2007


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: