Sửa chữa hướng dẫn sử dụng xe VAZ 2113, 2114, mô hình 2115.
Sổ tay này có đầy đủ và rất cần thiết cho chủ sở hữu xe các tác phẩm của bảo trì, sửa chữa, bảo trì và điều chỉnh của Vaz 2113, 2114.2115. Các bước là rõ ràng và rõ ràng trong các bức ảnh.


Kích thước: 37,5 Mb


VAZ 2113, 2114, 2115 hướng dẫn sử dụng-prscr1-jpg VAZ 2113, 2114, 2115 hướng dẫn sử dụng-prscr2-jpg VAZ 2113, 2114, 2115 hướng dẫn sử dụng-prscr3-jpg


Chủ đề tương tự: