Sửa chữa, bảo trì và cài đặt của chiếc xe VAZ 11113, 1111 "Oka", cung cấp cho một dữ liệu kỹ thuật đầy đủ cho tính năng thiết kế và nguyên tắc của hoạt động của tất cả các thành phần xe và hệ thống.


Loại: .exe
Kích thước: 157 Mb


VAZ 1111 Oka 11113, hướng dẫn sử dụng-prnscr1-jpg VAZ 1111 Oka 11113, hướng dẫn sử dụng-prnscr2-jpg VAZ 1111 Oka 11113, hướng dẫn sử dụng-prnscr3-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: