Cung cấp hướng dẫn sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ Vaz-2112 (1,5 lít, 16 Van) Vaz 21103, 21113, 2112.
Cuốn sách này mô tả chi tiết LADA 2112 quản lý động cơ (1,5 lít, 16 Van) Vaz 2111 và LADA 21102, 21122 sử dụng bộ điều khiển M 1.5.4 N và Jan-5.1
Cuốn sách được thiết kế cho các nhân viên trong công ty kỹ thuật thực hiện bảo trì và sửa chữa xe có động cơ, cuốn sách có thể được sử dụng như một hướng dẫn trong việc chuẩn bị các chuyên gia về sửa xe.


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: