Sửa chữa động cơ với hai bàn tay của họ: 68 mô hình của Vaz.
Cuốn sách trình bày cách để sửa chữa công việc về việc thiết lập các động cơ cho các mô hình 68 chiếc xe có thể được thực hiện trong avtovladel′cem nhà để xe của mình. Ngoài ra, mô tả làm thế nào để tự chẩn đoán và sửa chữa trục trặc của Vaz.


Năm: 2010
Tác giả: V.v. Volgin
Các trang: 208


Sửa chữa động cơ với hai bàn tay của họ: 68 mô hình của Vaz-prnscr1-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: