VAZ 2103, 2106, 21061-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Giới thiệu một cẩm nang minh họa người đọc với bố trí nhiều màu phổ biến và các thiết bị của Vaz-2103, 2106 và Vaz-Vaz-21061. Tất cả bản vẽ được thực hiện tại mnogokrasočnom.
Album được thiết kế cho chủ sở hữu xe, xe cơ khí và tự động cơ học, trường học và các khóa đào tạo cho người lái xe.


Vấn đề: 1987
Tác giả: V.a. Vershigora vv.
Chất lượng: quét trang
Số trang: 91
Kích thước: 84.65 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: