Hướng dẫn để bảo trì và sửa chữa xe VAZ 2110, 2111, 2112 trong đó người lái xe sẽ tìm thấy lời khuyên về hoạt động và bảo trì của một chiếc xe, tìm hiểu làm thế nào để xác định và giải quyết vấn đề. Cũng tìm hiểu về các tính năng sửa chữa tất cả hệ thống và các đơn vị của Vaz.


Kích thước: 135 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: