Gửi bởi màu sắc Điều chỉnh hướng dẫn xe hơi VAZ 2110, 2111, 2112 ngày của riêng mình. Hướng dẫn này mô tả chi tiết các công việc trên điều chỉnh và cải thiện những chiếc xe VAZ-2110 loạt.
Các hoạt động để điều chỉnh động cơ, khung, drivetrain và bodywork được đi kèm với các chi tiết và dễ hiểu ý kiến và lời khuyên.


Ngày phát hành: 2008
Tác giả: A.;
Nhà xuất bản: "sau tay lái"
ISBN: 978-5-9698-0209-4Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: