VAZ 2115 (sửa chữa bản thân mình)-một hướng dẫn người sử dụng đa phương tiện/dẫn về sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Chi tiết các vấn đề cơ bản, nguyên nhân và giải pháp của họ.
Quá trình tháo gỡ và sửa chữa được minh họa và đi kèm với chi tiết ý kiến.
Phụ lục cung cấp công cụ, dầu nhờn và chất lỏng,
đèn, con dấu xuyên tâm trục, vòng bi và mạch điện và những khoảnh khắc
thắt chặt các vít kết nối. Hướng dẫn được thiết kế cho người lái xe người muốn
để sửa chữa xe mình/mình.
Kích thước: 257.32 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: