VAZ 2101, 2102-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Thông số kỹ thuật đầy đủ.
Tính năng của bảo trì và sửa chữa.
Khắc phục sự cố đường dẫn.
Hơn 2000 hình ảnh của Bo mạch.


Loại: PDF
Kích thước: 19.89 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: