UAZ Hunter (Hunter) -hướng dẫn sửa chữa và hoạt động của xe. Sổ tay này có chứa các khuyến nghị quan trọng và các quy tắc nghiêm ngặt để bảo trì và hoạt động của tất cả các phiên bản hiện tại của SUV UAZ Thợ săn.


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]