UAZ Patriot (đón, vận chuyển hàng hóa) / UAZ Patriot (xe bán tải, vận chuyển hàng hóa)-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn sử dụng hoạt động có quy định cần thiết về dịch vụ và hoạt động của các thế hệ mới của Nga SUV. Hướng dẫn bao gồm các tính năng hoạt động của loại xe "đón" và "hàng", tạo ra trên các yếu tố cùng một cơ sở UAZ Patriot


Loại: PDF
Kích thước: 3.45 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: