UAZ 452, 451 m năm 1973-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Cuốn sách phác thảo các tính năng của thiết bị, bảo trì và sửa chữa của UAZ-452, 451 m và sửa đổi của họ, Ulyanovsk ô tô nhà máy sản xuất. Các lỗi có thể và các đơn vị của xe, nguyên nhân và giải pháp của họ.


Kích thước: 11,34 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: