UAZ Patriot/Uaz Patriot-hướng dẫn để sửa chữa xe và bảo trì.
Đa phương tiện một hướng dẫn cho xe sửa chữa và bảo dưỡng xe UAZ 3163 Patriot, (c) xăng dầu động cơ ZMZ-409.
Cung cấp thông tin về làm thế nào để sửa chữa, bảo trì và hoạt động của UAZ Patriot.
-Tuyệt vời làm đầy các vật liệu (hơn 2000 hình ảnh).
-Sửa chữa gia tăng, bao gồm cả đại tu của động cơ và hộp số.
-Không-điện mạch (dây).

Định dạng tập tin: .exe
Kích thước: 253.88 Mb

UAZ Patriot/Uaz Patriot đa phương tiện Dịch vụ hướng dẫn sử dụng-prnscr1-jpg UAZ Patriot/Uaz Patriot đa phương tiện Dịch vụ hướng dẫn sử dụng-prnscr2-jpg UAZ Patriot/Uaz Patriot đa phương tiện Dịch vụ hướng dẫn sử dụng-prnscr3-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: