UAZ Patriot/UAZ Patriot-hướng dẫn sử dụng và bảo trì định kỳ.
Hướng dẫn này dành cho các chủ sở hữu của chiếc xe này, sau đó là tình trạng kỹ thuật của nó. Cuốn sách có sẵn mô tả và minh họa tất cả các giai đoạn của các dịch vụ UAZvà sửa chữa các vấn đề tiềm năng. Cuốn sách cũng bao gồm một mô tả về các thông số kỹ thuật và đặc điểm của những chiếc xe và hội đồng khác nhau, đơn vị của họ. Hướng dẫn cung cấp các khuyến nghị cho bảo trì và sửa chữa hiệu suất showdown, chẩn đoán lỗi và gỡ rối vấn đề một cách độc lập UAZ Patriot.

Vấn đề hướng dẫn: 2007
Tác giả: ed. O.a. Krupin


UAZ Patriot dịch vụ hướng dẫn sử dụng-9cfe86f5e784-jpg UAZ Patriot dịch vụ hướng dẫn sử dụng-27c4640d507f-jpg UAZ Patriot dịch vụ hướng dẫn sử dụng-75a58c778df9-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: