Gửi bởi Hướng dẫn Mô tả chi tiết thiết kế xe UAZ Patriot. Cuốn sách này chứa gợi ý quan trọng và hướng dẫn sử dụng và sửa chữa UAZ 3163 Patriot. Một phần riêng biệt Sửa chữa hướng dẫn sử dụng có một danh sách có thể lỗi, lỗi và thiệt hại cho đường, chỉ ra các phương pháp chẩn đoán và loại bỏ bởi chủ sở hữu xe hơi.

Các mô tả về các Sửa chữa Uaz Patriot Hệ thống chia và các đơn vị của xe từ các công cụ để cơ thể. Theo yêu cầu thao tác sửa chữa hoàn tất thông báo và lời khuyên từ kinh nghiệm Các chủ sở hữu xe ô tô UAZ.


Chủ đề tương tự: