Toyota Land Cruiser Prado 70 (71/72/77/78/79) năm 1985-1996-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn hoạt động, sửa chữa và bảo trì của xe Toyota Land Cruiser Prado 70 (bao gồm cả 71/72/73/77/78/79) từ năm 1985 đến năm 1996.
Với động cơ diesel 2 l (2.5 l), 3 l (2.8 l), 2 l-T (2.5 l động), 2 l-TE (2.5 lít động cơ động và điện tử điều khiển), 1KZ-T (3.0 l động) và 1KZ-TE (3.0 l động cơ động và điện tử điều khiển).


Văn bản ẩn

Thu thập các tài liệu
theo yêu cầu.
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: