Một hướng dẫn đa phương tiện/hướng dẫn về sửa chữa và bảo trì của xe Toyota Camry (2001-2005) sản xuất bởi một xăng dầu đốt trong động cơ 2,0, 2,5 và 3.0 lít. Sổ tay này có thông số kỹ thuật tự động Camry, sẽ cho biết những bí mật của xe hơi hoạt động, sẽ chia sẻ của ông mô tả chi tiết của các hoạt động để sửa chữa và bảo trì.


Kích thước: 156.87 Mb


Chủ đề tương tự: