Toyota Land Cruiser 1986 SIL – sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Cung cấp thông tin kỹ thuật về bảo trì và sửa chữa xe ô tô Toyota Land Cruiser với mô hình 1986 năm SIL.
-Mô tả các thủ tục sửa chữa và bảo trì của xe Toyota 2F 3B 5 h (RM)


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Loại: PDF
Kích thước: 81.09 Mb


Toyota Land Cruiser (1986) hướng dẫn sử dụng-prnscr1-jpg Toyota Land Cruiser (1986) hướng dẫn sử dụng-prnscr2-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: