Đầy đủ kỹ thuật hướng dẫn sử dụng Toyota Ractis trình bày tại AutoRepMan.COM. Cuốn sách này chứa một mô tả về các thiết bị kỹ thuật Toyota Ractis, hướng dẫn sử dụng và theo lịch trình bảo dưỡng Toyota Raktis sản xuất trong giai đoạn 2005-2010. Những chiếc xe được trang bị động cơ Model: 2SZ-FE1NZ-FE.

Hướng dẫn này là bao gồm các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu. Cuốn sách này chứa một mô tả đầy đủ về cơ bản hệ thống và cơ chế cho Toyota Raktis; một hướng dẫn sử dụng chi tiết và nhất quán hoạt động Ractis; hướng dẫn cho bảo trì, chẩn đoán, sửa chữa và điều chỉnh các hệ thống động cơ Toyota (thời điểm đánh lửa, phun nhiên liệu, khởi động), viết các khuyến nghị để điều chỉnh và sửa chữa các biến đổi liên tục truyền, Hệ thống hộp số và phanh Raktis, cũng như các bộ bánh đáp.


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
ArchivePass: autorepman.com
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: