Toyota Land Cruiser 100-hướng dẫn sử dụng để bảo trì và hoạt động của xe.
Các ấn phẩm chứa thông tin chi tiết về sửa chữa và điều chỉnh của các điều khiển hệ thống thành phần, ghi chú về làm thế nào để tiến hành tự-diagnostics, trong đó truyền tải tự động và ABS, đề nghị điều chỉnh cơ khí và tự động truyền, điều chỉnh và sửa chữa phanh thành phần (bao gồm ABS), chỉ đạo và hệ thống treo xe Toyota Picnic, Toyota Ipsum. Lỗi có thể và biện pháp khắc phục, phù hợp với kích thước của các thành phần chính và của họ mặc cho phép, khuyến cáo dầu nhờn và chất lỏng sử dụng xe ô tô Toyota đất tàu tuần dương 100.


Ngày phát hành: 1998
Tác giả: Công ty MOTOR TOYOTA
Nhà xuất bản: "TOYOTA MOTOR CORPORATION"
Chất lượng: quét trang
Số trang: 300
Kích thước: 164.51 MB


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: