TRD Toyota Corolla Levin Sprinter Trueno: Phiên bản đặc biệt kinh thánh.
Mô tả tất cả các mô hình và các phiên bản của huyền thoại Toyota Levin/Trueno và phụ tùng phần TRD cho họ với chi tiết dữ liệu kỹ thuật.


Tác giả: Toyota đua phát triển
Chất lượng: quét trang
Số trang: 300
Kích thước: 74.24 MB


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: