Suzuki LS 650 Savage 1986 năm 2004 người sử dụng hướng dẫn/hướng dẫn về bảo trì, sửa chữa và hoạt động của xe gắn máy.
Sửa chữa và bảo trì của xe mô tô Suzuki ls 650 Savage. Chi tiết quá trình tháo gỡ và sửa chữa, minh họa.


Ngày phát hành: 2005
Tác giả: Ed Scott
Thể loại: Dịch vụ hướng dẫn sử dụng
Loạt: 2005905278
ISBN: 0-89287-974-2
Chất lượng: quét trang
Số trang: 368
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 71.56 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: