Suzuki Swift Gti 1989-1995-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Cuốn sách này chứa chi tiết kỹ thuật, mô tả sửa chữa đơn vị cá nhân, phần về xe hơi Mẹo xử lý sự cố và bảo trì nhanh chóng Gti 1989-1995.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 129.68 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: